لیست شماره های تماس اداره کل دامپزشکی استان قم

تلفن اداره کل : 36123456     پیش شماره استان قم : 025

دفتر مدیرکل : 36638282

فکس: 36605031

آدرس ایمیل:   relation.qom@ivo.ir

تماس با سایر قسمتها با شماره گیری شماره 36123 بعلاوه شماره های ذیل : بعنوان مثال :   معاون سلامت  (36123460)

نام واحد

تلفن  داخلی

نام واحد

تلفن  داخلی

 دفتر مدیر کل

450

رئیس اداره تشخیص و درمان  .  کارشناس اداره تشخیص

406 .  403

معاون توسعه و مدیریت منابع

444

رئیس اداره فاوا  و نماینده بسیج

436

معاون سلامت

460

مسئول انفورماتیک .  کارشناس انفورماتیک

438  .  437

مسئول روابط عمومی  .  کارشناس روابط عمومی

447 . 445

مسئول آموزش   .  کارشناس ترویج

490  .  410

مسئول حراست

402

رئیس اداره امور مالی.کارشناسان امور مالی

440.434.435

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

476

امین اموال

424

مسئول امور حقوقی   .  کارشناس حقوقی

496  .  480

رئیس اداره برنامه و بودجه

425

بازرس معتمد                                                           

409

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

420

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی  .  کارشناس  اداره نظارت

412  .  411

مسئول کارگزینی  .  کارشناس امور اداری

421 . 422

کارشناس صدور پروانه

413

مسئول دبیرخانه

414

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور .  کارشناس اداره طیور

 408 . 470

مسئول کارپردازی

405

مسئول واحد مبارزه با بیماریهای آبزیان

409

انباردار

419

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

459

امور رفاهی

466

کارشناس بررسی بیماری های دامی  .  کارشناس سامانه جی آی اس  دامی

428  .  427

امور نقلیه

465

مسئول واحد قرنطینه و امنیت زیستی

426

میز خدمت و انتظامات

 457

آزمایشگاه

36642789-90   داخلی 123 و 124