مهدی رفیعی محمدی

مدیرکل دامپزشکی استان قم مهدی رفیعی محمدی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 025-36638282

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

محمدجواد امیدواریان

معاون سلامت محمدجواد امیدواریان

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : (025) 36629501

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

محمد ابدالی نیا

معاون توسعه مدیریت و منابع محمد ابدالی نیا

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : (025) 36123444

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

سید حمیدرضا سجادی

مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه سید حمیدرضا سجادی

تحصیلات : سطح یک حوزه

شماره تماس : (025) 36123476

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

سیدمحمد بارانی

رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي سیدمحمد بارانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : (025) 36123459

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

علی حیدری

رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي طيور ، زنبور عسل علی حیدری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : (025) 36123470

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

حسن جعفری اروری

رئيس اداره تشخيص و درمان حسن جعفری اروری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : (025) 36123403

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

سیدمحمدرضا مرعشیان

رئيس اداره نظارت بربهداشت عمومي و مواد غذائي سیدمحمدرضا مرعشیان

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : (025) 36123411

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

محمد زنگی

سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات محمد زنگی

تحصیلات : کاردان امور اداری

شماره تماس : (025) 36123436

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

حسین ابراهیمی سلیمی

مسئول روابط عمومي حسین ابراهیمی سلیمی

تحصیلات : کارشناسی بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی

شماره تماس : (025) 36123447

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

مجتبی مخبرنژاد

رئيس اداره امور اداري ،رفاه و پشتيباني مجتبی مخبرنژاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : (025) 36123420

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

نادر اشراقی

رئيس اداره برنامه و بودجه نادر اشراقی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : (025) 36123425

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

اعتماد عبدالحسینی

رئیس امور مالی اعتماد عبدالحسینی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : (025) 36123440

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

محمد عابدی

مسئول حراست محمد عابدی

تحصیلات : کارشناسی بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی

شماره تماس : (025)36123402

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

ایرج محمدی

مسئول امور حقوقی و ارزیابی عملکرد ایرج محمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

شماره تماس : (025)36123480

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم

فاطمه ایرانی

فاطمه ایرانی

تحصیلات :

شماره تماس :

آدرس :

محمدمهدی اسفیجانیان

کارشناس مسئول محمدمهدی اسفیجانیان

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس :

آدرس :

سعید عبدالحسینی

سعید عبدالحسینی

تحصیلات :

شماره تماس :

آدرس :

سیدمهدی سرکشیک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قم سیدمهدی سرکشیک

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 36642788

آدرس : قم، خ امام خمینی، بلوار خداکرم، ک 4 ، اداره دامپزشکی شهرستان قم

حسین بختیاری زاده

معاون اداره دامپزشکي شهرستان قم حسین بختیاری زاده

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 36642789-داخلی120

آدرس : قم، خ امام خمینی، بلوار خداکرم، ک 4 ، اداره دامپزشکی شهرستان قم