اهداف دامپزشكی استان قم

 

v  تأمين بهداشت دام با  كنترل، پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي دامي

v  تأمين و تضمين بهداشت و سلامت فرآورده‌هاي خام دامي

v  کنترل و مبارزه با بيماري‌هاي مشترك انسان و دام