منشـور حقوق    شهرونـدی  دامپـزشکی  استان   قـم

همه‌ی مردم از حقوق شهروندی برخوردارند . این امر به ویژه در مورد اقلیت‌ها  و حتی در مورد افرادی که به نظام اسلامی اعتقادی ندارند، به صراحت آمده است .  

رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي)

 

1 - کارمندان دامپـزشکي قم هميشه و در هر حال خداوند را ناظـر بر اعمال و کــردار خويش مي دانند.

2 - دامپزشکي استـان قـم موظف است تمامي اقدامات لازم براي افـزايش سطـح سلامت دام و مواد غـذايي خـام دامي را به عمل آورد.

3 – کارمندان دامپزشکی قم می بایست در انجام فعاليت هاي سازماني نظم را رعایت نموده ، به موقع و مستمر در محل کار خود حاضر و در انجـام وظايف جديت داشته باشند.

4 – کارمندان دامپزشکی قم تلاش می نمایند دانش خود را به روز نگه داشته و با استفاده از فناوري هاي نوین تا حد ممکن امور مربوط به مشتریان را تسهیل نمایند.

5 - حمـايت از کرامت شخصي شهروندان ، خوشرفتاری ، احترام به حقـوق ايشان و بالا بردن کيـفيت خدمات ، از وظايف پرسنل دامپزشکـي می باشد و دسترسي آزاد به منابع اطلاعـاتي در چارچوب قوانین حق مردم است.

6 -دامپزشکی موظف است ضمن شفاف سازی عملکرد و اطلاع رسانی مناسب ، از نظارت شهروندان بر فعالیتهای خود در چارچوب قوانین و انتقادات سازنده شهروندان حمایت نماید.

7 - کارمندان دامپزشکي استان قم می بایست انتقادات سازنده شهروندان را به عنوان فرصتي براي اصلاح و بهبود خدمات خود قلمداد نمایند .

 8 - کارمندان دامپزشکـي استـان قـم نباید در انجـام امـور و وظايف محوله سازماني روابـط خويشـاوندي و ... را در تصميمـات و  اقداماتشان موثر بدانند.