شرح وظايف رييس اداره نظارت بر بهداشت عمومي  و مواد غذائي استان

 

1.      نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغي از طرف اداره  كل نظارت بربهداشت عمومي  و مواد غذائي سازمان  و ... شرکت در سمينارها و کميسونها و تهيه گزارشات

2.   نظارت بر حسن اجراي ضوابط بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي در در كشتارگاه‌ها و كارخانه‌هاي توليد و فرآوري محصولات دامي

3.   ، نظارت و پيگيري اعمال ضوابط بهداشتي -قرنطينه اي و امنيت زيستي در چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوطه به پرورش دام

4.   مطالعه و برنامه ريزي، نظارت و پيگيري اعمال استاندارد ها، ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي در كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و فرآوري محصولات دامي

5.   اجراي برنامه راهبردي مديريت بحران و واكنش سريع براي مقابله با مخاطرات بهداشت دام، سلامت خوراك دام و فرآورده هاي دامي در سطح ملي

6.   پيگيري استقرار سيستم مديريت بحران و واكنش سريع براي مقابله با مخاطرات بهداشتي دام، خوراك دام و فرآورده ها

7.   تدوين برنامه راهبردي بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي خوراك دام و فرآورده هاي دامي از مرحله توليد تا عرضه

8.   نظارت، پيگيري و اقدام براي بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي خوراك دام و فرآورده هاي دامي از مرحله توليد تا عرضه

9.   نظارت بر اعمال ضوابط رعايت حقوق حيوانات و تامين رفاه دام و حركت به سوي توليدات ارگانيك دامي با تاكيد بر ترويج فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي

10. مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري براي شناسايي و تعيين هويت دام استان و صدور شناسنامه هاي بهداشتي .

11. نظارت بر حسن اجراي ضوابط در مورد پسماندهاي دامپزشكي

12. مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري اجراي ضوابط پسماندهاي دامپزشكي

13. اجراي  دستور العمل هاي بازرسي و كنترل كيفي گوشت در كشتارگاهها و نظارت و پيگيري اجراي آنها

14. تعيين امكانات و لوازم و تجهيزات مورد نياز براي تشخيص و كنترل كيفي فرآورده هاي دامي

15. مطالعه و اعلام آموزش هاي موردنياز بخش هاي دولتي و غير دولتي دامپزشكي براي اعمال ضوابط امنيت زيستي، كنترل كيفي و نظارت بر توليد تا عرضه فرآورده هاي دامي و مشاركت در اجراي آنها.

16. همكاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي اجراي برنامه هاي بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي

17. برنامه ريزي، نظارت، پيگيري ساماندهي كشتار دام هاي روستايي و كشتار در اعياد و مراسم مذهبي.

18. برنامه ريزي نظارت، پيگيري ساماندهي بهداشتي دامداري‌هاي روستايي

19. همكاري در برگزاري نشست ها و همايش هاي استاني  مرتبط

20. همكاري در اعمال مقررات شرعي ذبح و صيد

21. صدور پروانه اشتغال جهت مسئولين بهداشتي کشتارگاهها، مزارع مرغ مادر، مرغ گوشتي و مراکز بسته بندي و کارخانجات خوراک دام و طيور

22. صدور پروانه اشتغال  و  صدور مجوز بهداشتي صادرات فرآورده هاي خام دامي و دام زنده

23. صدور مجوز بهداشتي جهت تاسيس و يا تمديد مجوز

24.  بررسي و تنظيم آمار ماهيانه کشتارگاههاي دام و طيور، فرآورده هاي خام دامي، صدور پروانه، آناليز خوراک دام و طيور و ...وانعكاس به سازمان