كارشناس مسئول حراست استان

1. نظارت وکنترل ترددکارکنان ومراجعان به اداره كل  

2. آموزش وتوجیه کارکنان ومراجعین در خصوص مراقبتهای حفاظتی از تاسیسات واماکن

3. انجام اقدامات لازم وتنظیم برنامه هایی در جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه

4. حفاظت از گردهمایی وسمینارهاي  اداراه كل

5. نظارت بر بخشنامه ها ودستورالعمل هاي ابلاغي ازسوي حراست سازمان  در خصوص جلوگیری از تهدیدات وآسیب پذیری محیط از جمله سرقتها وآتش سوزیها و...

6. شرکت در جلسات پدافند غیر عامل و نظارت بر اجرای طرحهای مصوب  پدافند غیر عامل

7. نظارت بر عملكردو انجام طرح هاي حفاظت فیزیكی

8. انجام امور مربوط به مسائل فنی حفاظت فیزیكی از قبیل سیستم دوربین مداربسته

9. بررسی صلاحیت واعلام نظر جهت انتصاب وتصدی افراد در مشاغل حساس

10.  تشكيل پرونده حفاظت پرسنلي و ايجاد بايگاني و دبيرخانه محرمانه به منظور دريافت ، ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده

11.  ارائه خدمات آموزشي و توجيه پرسنل ادارات شهرستاني در راستاي حفاظت فيزيكي

12.  انجام اقدامات لازم براي صدور كارت شناسايي