دامپزشکی استان قم در یک نگاه

دامپزشکی استان قم توسط بخش های دولتی و خصوصی با بهره گیری از توان 97 نفر نیروی انسانی شاغل دولتی و 226 نفر نیروی انسانی شاغل غیردولتی در حال فعالیت می باشد.

اداره کل دامپزشکی استان قم موظف است ارتقاء بهداشت و سلامت دام و ارتقاء بهداشت فرآورد های خام دامی،خوراک دام، دارو و واکسن های دامی را بر اساس وظایف حاکمیتی و واگذاری وظایف تصدی گری تامین نماید.

این مهم از طریق مدیریت و راهبری ستاد اداره کل ، فعالیتهای اجرایی و نظارتی اداره دامپزشکی شهرستان قم و دامپزشکی شهرهای تابعه و آزمایشگاه مرکزی در بخش دولتی انجام و در بخش خصوصی نیز از طریق ذیل الاشاره صورت می پذیرد:

در حوزه بهداشت دام:  با فعالیت اجرایی و نظارتی 139 نفردامپزشک ،کارشناس و کاردان دامپزشکی در 30 مرکز درمانی، 12 مرکز مایه کوبی ، 3 آزمایشگاه تخصصی و  اماکن دامی استان

در حوزه بهداشت فرآورده های خام دامی: با فعالیت نظارتی و اجرایی 87 نفردامپزشک ،کارشناس و کاردان دامپزشکی در صنایع وابسته به دام

صنایع وابسته به دام مورد نظارت توسط بخش های دولتی و خصوصی شامل: 5 واحد کشتارگاه دام و طیور ، 28 مرکز بسته بندی مستقل و وابسته ، 12 واحد کارخانه خوراک دام ، 471 دستگاه خودرو حمل و 3050 مرکز نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی و ..... می باشند.

شورای نظام دامپزشکی استان نیز وظایفی چون: ایجاد موقعیت های شغلی فارغ التحصیلان رشته های دامپزشکی ، بررسی تخلفات حرفه ای ، پاسخگویی به شکایات مردمی از نحوه تشخیص و درمان و مایه کوبی و صدور/ تمدید پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری از اماکن دامی را بعهده دارد.                                                                    

 

 

 

طبيب بيطري في لمحة في مدينة قم

 

 

يتم تشغيل القطاع البيطري في مدينة قم بواسطة القطاعين الحكومي والخاص باستخدام قدرة 97 موظف حكومي و 226 من الموارد البشرية غير الحكومية

 

الإدارة البيطرية في مقاطعة قم هي المسؤولة عن تعزيز صحة الحيوان وتعزيز الأعلاف الحيوانية والأعلاف الحيوانية والأدوية واللقاحات الحيوانية وفقاً لمسؤوليات الحكومة وتعيين مسؤوليات الشركة.

 

تتم هذه القضية من خلال إدارة وإدارة المديرية العامة ، والأنشطة التنفيذية والإشرافية للإدارة البيطرية في قم والطب البيطري للمدن الفرعية والمختبر المركزي في القطاع العام ، وكذلك في القطاع الخاص من خلال ما يلي:

       في مجال صحة الثروة الحيوانية: مع 139 نشاطًا تنفيذيًا وإشرافيًا ، طبيب بيطري ، خبير بيطري في 30 مركزًا صحيًا و 12 مركزًا للتطعيم و 3 مختبرات متخصصة ومرافق تربية الحيوانات.

       في مجال صحة المنتجات الحيوانية: مع الأنشطة التنظيمية والتنفيذية 87 من الأطباء البيطريين والخبراء والجراحين البيطريين في الصناعات الحيوانية.

 

تشمل صناعات الثروة الحيوانية التي يراقبها القطاعان العام والخاص ما يلي: 5 مسالخ للماشية والدواجن ، و 28 مركزًا للتعبئة المستقلة والتابعة ، و 12 وحدة لتغذية المواشي ، و 471 مركبة ، و 3050 مركزًا لتخزين وتوريد المواشي.

 

يتحمل مجلس الطب البيطري في المقاطعة أيضًا مسؤوليات مثل: إنشاء الوظائف الشاغرة للخريجين البيطريين وفحص المخالفات المهنية والرد على الشكاوى العامة حول كيفية تشخيص وعلاج وتطعيم وإصدار / تجديد تراخيص الصحة وتربية الحيوانات المرخصة.

 

 

 

 

 

Veterinary Medicine in Qom province at a glance

 

Veterinary of Qom province is operated by governmental and private sectors utilizing the capacity of 97 government employees and 226 non-governmental human resources.

 

The Veterinary Directorate of the Qom province is responsible for promoting animal health and promotion of animal products, animal feed, animal  medicines and vaccines, based on the responsibilities of the government and the assignment of its responsibilities.

 

This issue is carried out through the management and administration of the General Directorate, the executive and supervisory activities of the veterinary office of Qom and the veterinary medicine of the subsidiary cities and central laboratory in the public sector, and also in the private sector through the following:

In the field of livestock hygiene: with executive and supervisory activities of 139 veterinarians, expert and veterinary expert in 30 health centers, 12 vaccination centers, 3 specialized laboratories and animal husbandry facilities.

 

In the area of ​​the health of livestock products: with the regulatory and executive activities of 87 veterinarians, experts and veterinary technicians in livestock industries

 

The livestock industries inspected by the public and private sectors include: 5 livestock and poultry slaughterhouses, 28 independent and dependent packing centers, 12 livestock feed units, 471 vehicles and 3050 storage and supply centers of livestock products, and etc.

 

 

The provincial veterinary council also has responsibilities such as: creating veterinary job vacancies for veterinary graduates, overseeing professional offenses, responding to public complaints about how to diagnose, treat and vaccinate, and issuing/renewal of health licenses and animal husbandry licenses.