منشـور عفاف و حجاب دامپـزشکی استان قـم

در راستای حفظ شعائر اسلامی و نیز رعایت عفت ، حیا و حدود شرعی حجاب و نیز با هدف ایجاد هماهنگی و ضابطه مندی بیشتر و رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، موارد زیر بعنوان منشور عفاف و حجاب جهت رعایت کارکنان دامپزشکی استان قم در اوقات اداری اعلام می گردد.

1-       استفاده از چادر مناسب بعنوان حجاب برتر توسط بانوان

2-       پوشیدن لباس های متعارف اداری (پیراهن آستین بلند، ...)

3-        استفاده از پوشش جوراب و کفش متعارف

4-        پرهیز از داشتن هرگونه آرایش (پیرایش نامتعارف موی سر ، زیور آلات و...)

5-       رعایت حدود شرعی در برخورد با نامحرم

                                               

نکته : لازم به ذکر است ارباب رجوع محترم موظف به رعایت شوونات و پوشش اسلامی در مراجعات خود می باشند.