مدیرکل دامپزشکی استان قم

مهدی رفیعی محمدی

 

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 025-36638282

آدرس : قم، خ امام خمینی، مقابل خ تولیددارو، اداره کل دامپزشکی استان قم