لیست تلفن های ادارات و واحد های ستادی اداره کل دامپزشکی استان قم

تلفن اداره کل : 36123456     پیش شماره استان قم : 025

دفتر مدیرکل : 36123450

معاون توسعه مدیریت و منابع : 36123444

معاون سلامت : 36123460

روابط عمومی : 36123450

 

فکس اداره کل : 3660531

آدرس ایمیل اداره کل :   relation.qom@ivo.ir

با شماره گیری تلفن 36123 بعلاوه شماره های داخلی ذیل :

بعنوان مثال :   معاون سلامت  36123460

 

نام واحد

تلفن  داخلی

نام واحد

تلفن  داخلی

دفتر مدیر کل

450

رئیس امور مالی

440

معاون سلامت

460

انبار

419

معاون توسعه و مدیریت منابع

444

نقلیه

466

اداره تشخیص و درمان

403-406

اداره قرنطینه و امیت زیستی

426

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

411

آبزیان

409

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور

470

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور - زنبور عسل - کرم ابریشم و آبزیان

408

برنامه و بودجه

425

تحول اداری و بسیج

433

بررسی ها و gis

428-427

آموزش

410

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

436

کارپردازی

405

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دام

459

امین اموال

424

حراست

402

امور مالی

434-435

روابط عمومی

450

امور اداری، رفاه و پشتیبانی

420

کارگزینی

421-422

امور رفاهی

465

دبیرخانه

414

انفورماتیک

437-438

امور حقوقی

480-496

ترویج

490

دفتر نمایندگی ولی فقیه

476

اطلاعات و نگهبانی

456

آزمایشگاه

36642789-90   داخلی 123 و 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تلفن های اداره دامپزشکی شهرستان استان قم و بخش های تابعه

تلفن اداره شهرستان :     90-36642789       پیش شماره استان قم :  025

دفتر رئیس :    90-36642789       داخلی 150

معاون اداره شهرستان :    90-36642789      داخلی 120

 

فکس اداره کل :   36642891

با شماره گیری تلفن  90-36642789  و شماره گیری داخلی های ذیل :

نام واحد

تلفن  داخلی

بهداشت عمومی

110

کارشناسان عمومی

112-113-114

گواهی حمل

109

تشخیص درمان

144

بهداشت طیور

121-122

بیماری های دامی

140

امور عمومی

142

شناسه یکتا

107

اطلاعات

145

دبیرخانه

117

اداره دامپزشکی شهر کهک

34223647

اداره دامپزشکی شهر دستجرد

35223450

اداره دامپزشکی شهر جعفریه

36222890

تلفن نظام دامپزشکی

36621969

صدور پروانه نظام دامپزشکی

36621935

فکس نظام دامپزشکی

36638382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل اداره دامپزشکی شهرستان قم :   qom@ivo.ir

آدرس ایمیل اداره دامپزشکی شهر کهک : kahak@ivo.ir

آدرس ایمیل اداره دامپزشکی شهر جعفریه : jafariyeh@ivo.ir

آدرس ایمیل اداره دامپزشکی شهر دستجرد : dastjerd@ivo.ir