تماس ها
اداره کل- تلفکس
025-36605031 قم: خیابان امام خمینی(ره) جنب سرپرستی بانک کشاورزی، اداره کل دامپزشکی استان
 
اداره کل - روابط عمومی
داخلی 447 مستقیم 36709058 (025)
 
اداره کل - تلفنخانه
9 - 36123456 و 2 - 36638271 (025)
 
اداره کل - حوزه مدیریت
36638282 (025)
_______________________________________________
 
ملاقات مردمی مدیرکل: سه شنبه ها از ساعت 8 - 11 صبح
 
کسب رتبه پنج کشوری توسط دامپزشکی قمکسب رتبه پنج کشوری توسط دامپزشکی قم
کسب رتبه پنج کشوری توسط دامپزشکی قمکسب رتبه پنج کشوری توسط دامپزشکی قم
1397/3/12 شنبه
درارزیابی صورت گرفته توسط سازمان دامپزشکی کشور:
کسب رتبه پنج کشوری توسط دامپزشکی قم
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قم، این اداره کل رتبه پنجم کشوری را درارزیابی صورت گرفته کسب کرده است.
درراستای اجرای مواد 81 و82 قانون مدیریت خدمات کشوری و باتوجه به ارسال مستندات شاخص های عمومی وبازرسیهای انجام گرفته ، اداره کل دامپزشکی استان قم  با کسب 981 امتیاز دربین 32  استان کشور رتبه پنجم را به خوداختصاص داده است.
درهمین رابطه مقررگردیده است ،از استانهایی که رتبه  بالا را کسب کرده اند ، توسط سازمان دامپزشکی کشور طی مراسمی تجلیل به عمل آید.
منبع: روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قم

بيشتر
نسخه قابل چاپ
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است