كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تماس ها
اداره کل- تلفکس
اداره کل - روابط عمومی
اداره کل - تلفنخانه
 • اداره کل - تلفنخانه
  9 - 36123456 و 2 - 36638271 (025)
  قم: خیابان امام خمینی(ره) جنب سرپرستی بانک کشاورزی، اداره کل دامپزشکی استان قم
اداره کل - حوزه مدیریت
ملاقات مردمی مدیرکل: سه شنبه ها از ساعت 8  -  11 صبح
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تماس ها
اداره کل- تلفکس
اداره کل - روابط عمومی
اداره کل - تلفنخانه
 • اداره کل - تلفنخانه
  9 - 36123456 و 2 - 36638271 (025)
  قم: خیابان امام خمینی(ره) جنب سرپرستی بانک کشاورزی، اداره کل دامپزشکی استان قم
اداره کل - حوزه مدیریت
ملاقات مردمی مدیرکل: سه شنبه ها از ساعت 8  -  11 صبح
اداره دامپزشکی شهرستان قم - تلفنخانه
اداره کل - امور مالی و ذیحسابی
اداره کل - معاون توسعه مدیریت و منابع
اداره کل - معاون سلامت
اداره کل - اداره دارو درمان و آزمایشگاهها
اداره کل - اداره طیور آبزیان و زنبور عسل
اداره کل - حراست
اداره دامپزشکی شهرستان خلجستان
اداره دامپزشکی شهرستان جعفریه
اداره دامپزشکی شهرستان کهک
اداره دامپزشکی شهرستان قم- نقلیه
اداره دامپزشکی شهرستان قم- انتظامات
اداره دامپزشکی شهرستان قم- امور اداری
اداره دامپزشکی شهرستان قم- بررسی بیماریهای دامی
اداره دامپزشکی شهرستان قم- مبارزه با بیماریهای دامی - کارشناسان سل و بروسلوز
اداره دامپزشکی شهرستان قم- مبارزه با بیماریهای دامی
اداره دامپزشکی شهرستان قم- مبارزه با بیماریهای طیور -صدور مجوزها
اداره دامپزشکی شهرستان قم- مبارزه با بیماریهای طیور
اداره دامپزشکی شهرستان قم- نظارت بر بهداشت عمومی - کارشناسان
اداره دامپزشکی شهرستان قم- نظارت بر بهداشت عمومی - صدور مجوزها
اداره دامپزشکی شهرستان قم- نظارت بر بهداشت عمومی
اداره دامپزشکی شهرستان قم- دبیرخانه
اداره دامپزشکی شهرستان قم- مسئول آزمایشگاه مرکزی
اداره دامپزشکی شهرستان قم- معاون
اداره دامپزشکی شهرستان قم- رئیس
1
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است